Handmurstein

Handmurstein er godt eigna til mindre hagemurar, støttemurar og forblending. Ein handbygd granittmur er eit vakkert innslag i einkvar hage!

Hoggen stein med rektanguler form. Høgda varierer frå ca. 8 -20 cm. Kan bruke handmur med liggeflate 25 – 30 cm. Ved smalare mur kan breidda på stein reduserast til eks. 20 cm. Muren kan monterast med betongkjerne.

Hoggen stein med rektanguler form.

8 – 20 cm. høgd
25 – 35 cm. liggeflate
750 kg pr m2.

Tosidig mur

Ønskjer du ein tosidig mur kan denne monterast med betongkjerne i midten.

Kan bruke avdekning av Førdegranitt.