FØRDE GRANITT

Vi har opparbeidd ein god ekspertise på produksjon og leveranse av naturstein i form av både maskinmurstein, handmurstein og saga. I tillegg til meir bearbeidde produkt som forblending, trappetrinn, platebelegg og spesielle varer av både eigen og innkjøpt stein.

KONTAKT OSS

Røyseth Maskin AS
Avd. Førde Granitt
Tverrgrova, 6814 Førde

Telefon: 57 81 85 88
Mobil: 905 17 580

E-post: post@forde-granitt.no