Forblending

Førdegranitten livar opp fasaden på din drøymebustad!

Stein som er spalta ned til 6 – 10 cm tjukne, må monterast med fuger. Stein med tjukne 10 – 15 cm kan murast tørt med bakstøyp eller også fugast. Vert brukt som brystning og fasade, og på veggar der det ikkje er så god plass eller til forblending av eksisterande veggar.

Vert levert på palle.